Teconnex - Privacy Policy

Jointing Solutions

Politica de confidențialitate

Politică de confidențialitate

În secțiunea care urmează sunt prezentate tipul de date pe care le colectăm, scopul pentru care le colectăm și modul în care le utilizăm.

Cine suntem

O companie a grupului de companii Hexadex.

Hexadex Limited are patru filiale comerciale în Marea Britanie: Eminox Limited; Teconnex Limited; Ceramex Limited și Hooton Engineering Limited. În cadrul prezentei politici de confidențialitate, ne vom referi la aceste companii cu denumirea „Hexadex”.

Hexadex tratează cu foarte mare seriozitate confidențialitatea și protecția datelor dumneavoastră personale.  Vă rugăm să citiți cu atenție politica de confidențialitate înainte de a utiliza website-ul nostru.  Odată cu utilizarea website-ului nostru, acceptați politica de confidențialitate și sunteți de acord cu utilizarea informațiilor dumneavoastră personale în modul descris mai jos.  În cazul în care vă opuneți unui potențial mod de utilizare, vă rugăm să nu continuați să mai utilizați acest website.

 În cazul în care decidem să modificăm politica noastră de confidențialitate, vom publica aceste modificări pe această pagină, astfel încât să fiți informat în permanență cu privire la informațiile pe care le colectăm, modul în care le utilizăm și în ce circumstanțe le divulgăm.

Datele pe care le colectăm și scopul pentru care le colectăm

Atunci când vizitați website-ul nostru, noi înregistrăm anumite date cu privire la vizita dumneavoastră, precum numele domeniului dumneavoastră și / sau adresa IP, paginile pe care le vizualizați și adresele website-urilor care v-au direcționat către website-ul nostru. Utilizăm aceste informații pentru a înțelege ceea ce caută utilizatorii și de ce anume sunt aceștia interesați pe website-ul nostru și pentru a decide cum să îmbunătățim serviciile pe care website-ul nostru le oferă.

Stocarea datelor

În cazul în care completați un formular de pe website (de ex. în cazul în care solicitați informații suplimentare), noi colectăm datele pe care le introduceți într-o bază de date. În cazul în care la completarea formularului nu specificați faptul că nu doriți să vă contactăm pe viitor, vom utiliza aceste date pentru a vă informa din când în când cu privire la actualizările website-ului nostru sau cu privire la gama de produse și servicii oferite de noi.

În cazul în care credeți că numele și/sau adresa dumneavoastră de e-mail sunt stocate într-una dintre bazele noastre de date și doriți să ștergeți sau se rectificați aceste înregistrări, sau doriți o copie a datelor pe care le stocăm, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa privacy@hexadex.com în care să specificați numele și adresa dumneavoastră de e-mail.

Securitatea datelor

Au fost efectuate măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare în vederea protejării datelor pe care le stocăm împotriva accesului persoanelor sau organizațiilor neautorizate.

Transmiterea și divulgarea informațiilor

Hexadex nu va vinde sau nu va transmite nimănui informațiile care servesc la identificarea dumneavoastră.

Este posibil să trimitem informațiile care servesc la identificarea dumneavoastră altor companii sau persoane în măsura în care avem permisiunea sau consimțământul dumneavoastră sau se aplică una dintre următoarele situații:-

 • este nevoie să transmitem informațiile dumneavoastră pentru a vă furniza produsul sau serviciul pe care l-ați solicitat
 • este nevoie să trimitem informațiile companiilor care operează în numele Hexadex pentru a vă furniza produsul sau serviciul dorit. (În cazul în care nu vă specificăm contrariul, aceste companii nu au dreptul de a utiliza informațiile care servesc la identificarea dumneavoastră și pe care noi le oferim, în alte scopuri decât cele necesare pentru a ne ajuta.)

Legea privind protecția datelor

Hexadex operează în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor („GDPR”) și (în cazul în care este adoptată) cu Legea privind Protecția Datelor din Marea Britanie („DPA”).  GDPR și DPA se aplică pentru „datele dumneavoastră personale” pe care noi le procesăm. Conform GDPR și DPA, principiile privind protecția datelor stabilesc responsabilitățile principale care revin organizațiilor și principiile pe care acestea trebuie să se bazeze pentru a-și demonstra conformitatea.  Respectând aceste principii, noi ne asigurăm că datele dumneavoastră personale sunt:-

a)    procesate conform prevederilor legale, într-o manieră corectă și transparentă;

b)    colectate în scopuri legale, specificate și explicite și nu sunt procesate ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;

c)     adecvate, relevante și limitate la necesitatea scopurilor pentru care sunt procesate;

d)    corecte și, în cazul în care este necesar, actualizate;

e)    stocate exclusiv pe perioada necesară pentru scopul în care datele dumneavoastră personale sunt procesate.  Hexadex a implementat o politică de păstrare a datelor al cărei scop este asigurarea faptului că îndeplinim această obligație.

f)      procesate într-o manieră care asigură securitatea adecvată a datelor dumneavoastră personale, inclusiv protecția împotriva procesării ilegale sau de către persoane neautorizate, pierderii, distrugerii sau modificării accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizaționale adecvate.

Noi păstrăm datele personale numai în scopurile pentru care au fost colectate și pe o perioadă rezonabilă ulterioară, în cazul în care există o necesitate legitimă sau o obligație legală în acest sens.  Pentru detalii cu privire la politica noastră actuală de confidențialitate contactați-ne la privacy@hexadex.com.

Hexadex asigură procesarea conform prevederilor legale a datelor dumneavoastră personale prin obținerea consimțământului dumneavoastră; sau în cazul în care există o obligație contractuală în acest sens; sau în cazul în care procesarea datelor este necesară pentru interesele legitime ale companiei Hexadex. 

Pentru a îndeplini obligațiile în ceea ce privește protecția datelor în conformitate cu GDPR și DPA, Hexadex a stabilit măsuri de management cuprinzătoare și proporționale.

Drepturile personale în conformitate cu legea privind protecția datelor

Conform GDPR și DPA, o persoană are următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor personale de către Hexadex: Dreptul la:-

 1. informare cu privire la modul în care Hexadex utilizează datele personale.
 2. accesarea datelor personale pe care le păstrăm.  În majoritatea cazurilor, această solicitare de acces este gratuită și trebuie oferită în decurs de o lună de la data primirii.
 3. rectificare, în cazul în care datele sunt incorecte sau incomplete.  În astfel de cazuri, putem efectua orice modificări sau completări în decurs de o lună de la primirea solicitării dumneavoastră.
 4. ștergerea datelor personale, însă numai în anumite situații specifice, în general
 • atunci când datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate inițial sau
 • au fost colectate pe baza unui consimțământ care este revocat și nu mai avem un temei legitim pentru a le păstra sau
 • persoana respectivă se opune procesării și nu există un interes legitim superior pentru a continua să le păstrăm.
 1. restricționarea procesării, de exemplu în timp ce verificăm acuratețea sau caracterul complet al datelor sau în timp ce decidem dacă cererea de ștergere este validă.  În astfel de cazuri, vom continua să stocăm datele, însă nu le vom mai procesa până când nu este rezolvat acest aspect.
 2. portabilitatea datelor care, supus condițiilor de calificare, permite persoanelor să obțină reutilizarea datelor lor personale în propriul scop pentru diferite servicii. 
 3. opunere, în cazul în care procesarea este bazată pe interese legitime, unde drepturile persoanei în cauză prevalează solicitarea companiei Hexadex pentru procesarea datelor; sau în scopuri de marketing direct (inclusiv crearea profilelor); sau pentru procesarea în scopuri de cercetare științifică / istorică și de statistică, în măsura în care acest lucru este necesar pentru efectuarea unei atribuții de interes public. 
 4. solicitarea informațiilor cu privire la luarea deciziilor și crearea profilelor.

Vă rugăm să ne contactați la privacy@hexadex.com sau să ne scrieți la adresa de pe acest website pentru mai multe informații cu privire la GDPR sau cu privire la drepturile dumneavoastră în conformitate cu legea privind protecția datelor care se aplică domeniului dumneavoastră de activitate.

Autoritatea de supervizare responsabilă cu conformitatea protecției datelor este

(www.ico.org.uk):

Biroul responsabilului cu protecția datelor
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Tel: 0303 123 1113 (tarif local) or 01625 545 745 (tarif național)